Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be.
BIV
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 504.076 (Erkend in België) - Jelle Engelbosch
KB van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het BIV. BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)

Het immokantoor bv - ondernemingsnummer 0744 978 806